Om Bromsservice

Om Umeå Bromsservice

Umeå Bromsservice AB har sedan starten 1991 servat lastbilskunder på Klockarbäcken med hög servicegrad och kvalitet som kännetecken.

Framtid / Vision:

Vi ska sträva efter att bli 1:a handsvalet vid val av verkstad för lastbil, släp och trailer bland åkerier, företag och privatpersoner i Umeå med omnejd.

Vår miljöpolicy

Vår verkstad ska sträva efter att alltid söka lösningar för att minska miljöpåverkan. Vårt miljöledningssystem skall på ett systematiskt sätt ge oss kontroll över vår miljöpåverkan enligt följande:

  • Vi ska ständigt förbättras genom att uppnå uppställda miljömål.
  • Vi skall ha en tydlig ansvarsfördelning i vårt miljöarbete. Alla anställda ska få lämplig utbildning för att aktivt kunna medverka i vårt arbete för en bättre miljö.
  • Vår verksamhet skall präglas av hushållning med råvaror och energi, och vi skall främja användningen av återvinningsbara material i vår strävan mot slutna kretslopp
  • Vi skall, med marginal, klara kraven i gällande lagar och förordningar
  • Vi skall informera, påverka och ställa krav på våra affärspartners så att de på sikt tar samma miljöansvar som vi själva.